Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Long Giang đã trải qua hơn 15 năm thành lập và phát triển vì vậy bộ máy tổ chức và hệ thống cán bộ nhân viên đã dần đi vào ổn định.
 
Bộ máy tổ chức công ty:
so-do-to-chuc.png