Địa chỉ: Tổ 10 phường Trung Thành, Thành Phố Thái Nguyên

10690232_623901597756027_5882436738548495428_n.jpg

10410522_623901557756031_4977213445468711716_n.jpg

10360700_623901581089362_604367201846310763_n.jpg