Ngôi nhà đuợc ẩn mình tại nơi yên tĩnh thuộc phường Phú Xá, Thành Phố Thái Nguyên.

45.jpg

46.jpg

47.jpg