Biệt thự nhà vườn tại khu Độc Lập, Phường Trung Thành, Thành Phố Thái Nguyên

48.jpg
 
49.jpg